Tarifes de entrada, aprovades pel Ple de la Diputació de València, en sessió celebrada el 15 de novembre del 2011.

1. Entrada general: 2€ (IVA inclòs)

2. Tarifa reduïda: 1€ (IVA inclòs)

- Grups de deu o més persones.

- Estudiants: menors de 16 anys i tots el que estiguen cursant estudis reglats i ho acrediten (FP, Batxillerat, Universitat, etc).

-Jubilats.

-Membres de família nombrosa, amb document acreditatiu.

3. Gratuïta: dissabtes, diumenges, festius i día internacional de los museos (18 de maig).

A més, la resta dels dies tindran dret a la tarifa gratuiïa:

 - Menors de 7 anys.

- Grups escolars acompanyats de professor o responsable.

- Professors d'ensenyament.

- Ciutadans en situació legal de desocupació que ho acrediten.

- Membres de les següents entitats, amb acreditació: APME (Associació Professional de Museòlegs d’Espanya), ANABAD (Associació Nacional d’Arxivers, Bibliotecaris i Museòlegs), AEM (Associació Espanyola de Museòlegs), ICOM (Consell Internacional de Museus), Acadèmia de Belles Arts i Ciències, Associació de Gestors Culturals, Associació de Crítics d’Art.

- Guies locals de turisme i guies habilitats per la Generalitat Valenciana, amb acreditació.

Itinerancia: